Tévhitek
Rólunk

Get 24/7 access to a network of 20,000+ vetted doctors Available to help you via chat, phone, and video call! With specialists in over 150 categories, you’ll find a professional for your needs.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amt

Lorem ipsum dolor

Szcientológia: Szekta vagy vallás?

Miért egyház a szcientológia?

Az egyház szó a régi egy, igy (= „szent”) szóból és a finnugor eredetű „ház” szóból ered. A szó jelenleg a következő jelentéseket foglalja magában: „egy vallás híveinek szervezete, illetve szervezeteinek összessége a társadalomban” vagy szűkebb értelemben „valamely keresztény egyház”.

Tovább olvasom »

A Szcientológia elfogadottsága

A sajtóban többször felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a Szcientológia Egyházzal Németországban, Franciaországban, Görögországban, Ausztráliában és a világ többi országában. Ezen az oldalon egy részletes áttekintést nyújtunk ebben a témában.

Tovább olvasom »

A „szekta” szót általában becsmérlő értelemben használják, és titkos vagy zárt csoportot értenek alatta, korlátozott tagsággal és rejtélyes tanokkal. A vallástudósok rámutattak, hogy ez a kifejezés szinte teljesen elvesztette jelentését, hiszen mai használata a minden vallással szemben egyre növekvő előítéleteket tükrözi. Például egy kormányjelentés Belgiumban „szektának” bélyegezte a haszid zsidókat és még a Fiatal Nők Keresztény Egyesületét (YWCA) is. A francia parlament listáján a baptisták is szektaként szerepeltek.

Azok a vallások, amelyek növekednek és fennmaradnak, annyira sikeresek, amennyire segítik az embereket a szellemi életükben. Annak érdekében, hogy a Szcientológia betölthesse ezt a szerepet, a vallás Írásai teljesen rendszerezettek, sok nyelven és sok országban elérhetőek, és bárki tanulmányozhatja őket. A Szcientológia egyházak és missziók mindig nyitva állnak a nagyközönség előtt.

A Szcientológia egyedülálló abban a tekintetben, hogy nem követeli meg senkitől, hogy bármit is „higgyen”. A Szcientológia úgy véli, hogy minden egyénnek a saját fejével kell gondolkodnia. A Szcientológiában csak az igaz az egyén számára, amit személyesen megfigyelt, és amiről tudja, hogy számára igaz. A Szcientológia nem tekintélyelvű – egy technológiát bocsát az ember rendelkezésére, amelyet használhat, és eldöntheti, hogy az ő esetében működik-e.

Ahogy Régis Dericquebourg francia vallásszociológia-professzor írta egyik tanulmányában:

„A Szcientológia rendelkezik a vallások jellemzőivel. Van egy technológiája, amely olyan gyakorlatokból áll, amelyek lehetővé teszik minden emberi lény spirituális részének elérését, van egy „nagyon bürokratizált” egyházi struktúrája, és vannak vallási rítusai. Számos korábbi szerző nem kételkedik a vallási jellegében, még a legkritikusabb szemléletűek sem: Michel de Certeau, Roy Wallis, Bryan Wilson, Harriet Whitehead, Lonnie D. Kliever, Frank K. Flinn.

Az alábbi jellemzőket találjuk:

[…]

(6) Nem szekta – nem exkluzív, és a követője nem köteles feladni korábbi vallását, jóllehet a legtöbben kizárólagosan a Szcientológiát gyakorolják.”