Tévhitek
Rólunk

Get 24/7 access to a network of 20,000+ vetted doctors Available to help you via chat, phone, and video call! With specialists in over 150 categories, you’ll find a professional for your needs.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amt

Lorem ipsum dolor

Szcientológusok adományai és a Szcientológia egyház pénzügyi gyakorlata

Néhány szélsőséges és hitehagyott vallásellenes személy megpróbált hazugságokat kitalálni és tévhiteket terjeszteni a Szcientológia egyházról és annak pénzügyi gyakorlatáról, különösen a szcientológusok adományai tekintetében.

A szcientológia vallás minden egyes egyháza világszerte ugyanazt a pénzügyi gyakorlatot követi a pénzeszközök fogadása, kezelése és kiadása tekintetében. A legtöbb valláshoz hasonlóan a Szcientológia egyházak is elsősorban a híveiktől kapják pénzügyi támogatásukat.

Egyes vallások tizedfizetési rendszert alkalmaznak, mások pedig pénzt kérnek a követőiktől a templomi padok bérléséért, a vallási szertartásokért és az istentiszteletekért. Számos országban egyes vallások állami támogatásban és szubvenciókban (segélyekben) részesülnek. A Szcientológia egyházban a gyülekezeti tagok fix összegű hozzájárulást fizetnek a szellemi tanácsadásért és képzésért. Ezek az adományok támogatják a Szcientológia egyházat, és finanszíroznak minden olyan vallási és társadalomjobbító tevékenységet, amelyekben az egyház részt vesz. A Szcientológia egy fiatal vallás, amely nem rendelkezik évszázados felhalmozott vagyonnal, mint más hagyományos vallások, ezért a folyamatos életképesség érdekében saját híveire kell támaszkodnia. A Szcientológia egyházak továbbá nem kapnak, és nem is kívánnak „egyházi adókon” keresztül állami támogatáshoz jutni vagy más, Európában szokásos állami segélyt kapni.

A Szcientológia egyház hívei anyagilag hozzájárulnak a vallás támogatásához és terjesztéséhez, egyrészt vallási szertartásokon való részvételükért nyújtott adományaikkal, amelyek a lelki fejlődésüket szolgálják, másrészt az egyházuknak és más, a Szcientológiával kapcsolatos szervezeteknek nyújtott általános hozzájárulásaikkal. Sem a Szcientológia egyházban való tagság, sem az egyház bármely létesítményébe történő belépés nem függ attól, hogy az adott személy hozzájárult-e vagy továbbra is hozzájárul-e az egyháznak nyújtott anyagi támogatáshoz.

Pénzügyi hozzájárulási rendszer

Szolgálata egyedülálló jellege miatt az egyház úgy találta, hogy a vallási szolgálatokon való részvételhez kapcsolódó rögzített hozzájárulási rendszer a legpraktikusabb támogatási módszer a Szcientológia egyházak számára. Ezek a tevékenységek nagyszámú magasan képzett lelkész és egyéb személyzet idejét és felszerelését igénylik, ugyanakkor a Szcientológia egyházak erőforrásait a gyülekezeti tagok támogatásának mértéke határozza meg. Ezért az egyházak pénzügyi támogatást kérnek azoktól, akik részt vesznek azokban a vallási szolgálatokban, amelyek az egyház nagyobb idő- és erőforrás-ráfordítását igénylik. A rögzített adományozási rendszer a legtisztességesebb és legigazságosabb módszer a vallás céljainak megvalósítására. Ezek a pénzügyi hozzájárulások általában fedezik a Szcientológia egyházak működési költségeit.

Az adóhatóság általi felülvizsgálat és elismerés

Az egyházi adománygyűjtési gyakorlat kritikus kérdés volt, amellyel az Egyesült Államok adóhatósága (IRS) foglalkozott, mielőtt 1993-ban úgy döntött, hogy az egyház és a hozzá kapcsolódó szervezetek megérdemlik az adómentes státuszt. Az IRS arra a következtetésre jutott, hogy az egyház egyetlen vezetőjének vagy egyéni hívének javára sem fordítanak pénzeszközöket, és hogy az egyház „kizárólag vallási és jótékonysági célokat” szolgál. Az Egyesült Államokban a szcientológia egyházaknak nyújtott állandó hozzájárulások levonhatók az adóból, ugyanúgy, mint a bármely más elismert egyházaknak nyújtott hozzájárulások.

Anyagi hozzájárulást nem igénylő részvétel a Szcientológia vallási szolgáltatásaiban

Sokféleképpen lehet valaki aktív tagja a Szcientológia egyháznak anyagi hozzájárulás nélkül is. A Szcientológia egyházak például rendszeresen tartanak vasárnapi istentiszteleteket, amelyeken egy lelkész vagy más előadó szól a gyülekezethez a szcientológia vallási tanításának valamely aspektusáról. A gyülekezetet tájékoztatják továbbá a közelgő eseményekről, egyéb friss hírekről és egyházi tevékenységekről, amelyekben részt vehetnek. A vasárnapi istentiszteletekhez nem kérnek anyagi hozzájárulást, ahogyan az esküvők, temetések vagy névadó szertartások esetében sem.

Az egyház egész évben nemzetközi nyilvános rendezvényeket is szponzorál, amelyeken megünneplik a szcientológia vallás főbb ünnepeit. Ezeken az élő rendezvényeken több ezer szcientológus vesz részt a világ minden tájáról. A nagy nemzetközi rendezvényeket videóra veszik, és a szcientológia összes egyházába és missziójába elküldik, ahol azután ezeket további százezrek láthatják szerte a világon. Ezeken az eseményeken az egyházi vezetők tájékoztatják a gyülekezetet az egyház és az egyes szcientológusok közelmúltbeli eredményeiről, továbbá bejelentik az újonnan megjelent vallási programokat és anyagokat, valamint a jövőre vonatkozó terveket. Ezen nemzetközi rendezvényeken való részvételért sem kérnek hozzájárulást.

Minden Szcientológia egyház elérhetővé teszi a jótékonysági szellemi tanácsadást és az Ingyenes Szcientológia Központot, amely adományok nélkül nyújt szolgáltatásokat. Ezenkívül ösztöndíjakat kínálnak azoknak, akik részt kívánnak venni a lelkészképzésen. Az egyház önkéntes lelkész programjának részeként egyes szcientológusok évente több millió órányi lelki tanácsadást is végeznek, amiért nem kérnek adományt. Az önkéntes lelkészeket a szcientológia alapelveinek és eljárásainak alkalmazására képzik ki azzal a céllal, hogy segítsenek embertársaiknak élethelyzeteik széles skálájával megbirkózni. Az önkéntes lelkészek az élet 19 különböző területén tudnak segítséget nyújtani, amely technológiát (tudásanyagot) az egyház ingyenes online tanfolyamok formájában tett elérhetővé bárki számára.

A Szcientológia egyház pénzügyi hozzájárulásainak felhasználása

A Szcientológia egyházak által a gyülekezeti tagoktól kapott hozzájárulások egy része a Nemzetközi Szcientológia Egyházhoz (CSI) jut, hogy a Szcientológia egyház teljes hierarchiája számára hasznos projekteket és tevékenységeket finanszírozzon. Ide tartozik a könyvekhangfelvételek és filmek előállítása, az egyházi programok bővítéséhez szükséges ingatlanvásárlások és ingatlanfejlesztések, valamint az egyházi vezetés működési költségei. Ezek a pénzek hozzájárulnak az egyház kiterjedt társadalomjobbító és társadalmi reformtevékenységéhez is.

Adományok a vallás folyamatos terjeszkedéséhez szükséges nagyszabású projektekre

A vallási szolgáltatásokra szánt fix adományokon kívül a Szcientológia egyházak és a vallás nemzetközi tagsági szövetsége további hozzájárulást gyűjt, amelyek új egyházak megnyitását és nagyszabású szociális programok megvalósítását biztosítják világszerte. Számos nemzetközi egyházi programot – különösen a drogfelvilágosítás és -rehabilitáció, az írástudás színvonalának emelése és az emberi jogok előmozdítása terén – a Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének (IAS) támogatásaiból finanszíroznak, amely a tagoktól adományokat gyűjt, tekintet nélkül arra, hogy részt vesznek-e bármilyen szolgáltatáson. A szcientológusok ehhez azért járulnak hozzá, mert támogatni kívánják a vallást, annak szolgálatát és az egyház számos, a társadalom egészének javát szolgáló társadalomjobbító programját.

A tagok éves tagdíjat vagy egyszeri, élethosszig tartó tagsági díjat fizetnek. A Szövetségben további tagsági szintek léteznek azok számára, akik jelentős hozzájárulásokat kívánnak nyújtani. Ezek a hozzájárulások lehetővé tették, hogy az IAS támogatást nyújtson új egyházak finanszírozásához a nagyvárosokban, többek között New Yorkban, Madridban, Hamburgban, Londonban, Rómában, Washingtonban, Moszkvában, Tel-Avivban, Kaohsziungban, Bogotában és Tokióban. Az IAS támogatásaiból finanszírozták továbbá a Narconon, az Alkalmazott Oktatástan és Az út a boldogsághoz nemzetközi központjait, valamint egy globális önkénteslelkész-kavalkádot, amely vészhelyzetekben és katasztrófák esetén nyújtott segítséget a New York-i 9/11-től kezdve, a délkelet-ázsiai cunami-katasztrófán át a Haititől és Japánon keresztül Nepálig terjedő földrengésekig.

A szcientológusok vallásukat az egyes tagok által a helyi egyházaknak adott általános adományokkal is támogatják, mint bármelyik felekezet esetében, ezt saját épületük fenntartására, missziók és misszionáriusok támogatására és hasonló tevékenységekre fordítják.

Nemzetközi bírósági határozatok a Szcientológia egyház adománygyűjtési gyakorlatával kapcsolatban

A kérdést vizsgáló bíróságok megállapították, hogy a Szcientológia egyházak által alkalmazott adománygyűjtési módszer lényegét tekintve nem különbözik más vallások adománygyűjtési gyakorlatától.

Az olasz legfelsőbb bíróság mérföldkőnek számító határozata: Az egyház pénzgyűjtési módszere semmi szokatlant nem mutat

Az olasz legfelsőbb bíróság egy 1997-es, a szcientológiával kapcsolatos, mérföldkőnek számító határozatában alaposan áttekintette és elemezte az egyház pénzgyűjtési tevékenységét, és közvetlen összehasonlítást végzett a katolikus egyház és más vallások pénzgyűjtési tevékenységével:

Ugyanazok a vallások, amelyeknek a fellebbviteli bíróság bírái szerint a vallás témájában a „közös gondolkodásmódot” kellett volna képviselniük, azóta is olyan adományok befizetését követelik meg híveiktől, amelyek e vallások kezdeti időszakában messze túlmutattak a manapság megkövetelt szimbolikus adományokon. 

– Olasz Legfelsőbb Semmítőszék, ügysz. 13329, 1997. október 8.

A szcientológia egyházak által használt „szolgáltatási adományok” listáját kommentálva a Bíróság kijelentette: „Valójában nem sok évvel ezelőttig hasonló, nem kevésbé részletes és pontos listákról volt tudomásunk, amelyek számos katolikus templom sekrestyéjének ajtaján voltak kifüggesztve.” A Bíróság a továbbiakban kitért a katolikus egyház egyéb adománygyűjtő tevékenységeire, „…amelyekről senkinek sem jutott eszébe, hogy emiatt megtagadják vallási státuszát…”, megjegyezve, hogy sokkal nagyobb aggodalomra ad okot a búcsúcédulák árusítása, „amely az olyan elviselhetetlen és félelmetes dolgok hangsúlyozásán alapul, minthogy a hívők a haláluk után vezeklő fájdalommal fognak szembenézni.”

Végül a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy semmi szokatlan nincs abban, ahogyan a Szcientológia egyház a pénzügyi alapját gyűjti.

A vallásos hit terjesztése – hasonlóan minden emberi tevékenységhez – pénzbe kerül, amelyet, bár minimálisra lehet csökkenteni, de nem lehet megszüntetni. Ezeket a költségeket általában a hívők és a barátok adományaiból fedezik.

Német bíróságok: a Szcientológia adománygyűjtési módszerei teljesen megfelelőek

A német bíróságok is megállapították, hogy a Szcientológia egyház adománygyűjtési módszerei nem szokatlanok, sőt, ezek a módszerek tisztességesebbek, mint egyes más vallásokban alkalmazott módszerek. A frankfurti tartományi bíróság egy 1989-es határozatában a szcientológia egyházak finanszírozási rendszerét az átalánytizedhez hasonlította, és arra a következtetésre jutott:

Ha a tagok az egyházi szolgáltatások konkrét igénybevétele alkalmával adományokat vagy önkéntes hozzájárulásokat fizetnek, akkor ez csak az egyik olyan elképzelhető formája egy vallási közösség finanszírozásának, amely esetleg igazságosabbnak tekinthető, mint a tagok jövedelmének átalányszázalékos követelése.1

Hasonlóképpen, egy 1998-as döntésében a hamburgi felsőbíróság is teljesen megfelelőnek találta az egyház adománygyűjtési gyakorlatát:

Az [egyház] vallási közösségként van elismerve, adományok formájában történő finanszírozása az általános nézet szerint nem minősül kereskedelmi tevékenységnek… Az [Egyház] által kínált szolgáltatásokat ezért nem lehet a szokásos ár-szolgáltatás viszony szempontjából vizsgálni.

2003. december 12-én a Baden-Württembergi fellebbviteli közigazgatási bíróság a stuttgarti Szcientológia egyházzal kapcsolatos ügyében úgy döntött, hogy az adóhivatal azon állítása, miszerint adománygyűjtési gyakorlata alapján az egyház kereskedelmi szervezetnek minősül, megalapozatlan. A bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyház adománygyűjtési gyakorlata nem minősül kereskedelmi tevékenységnek.

Az ausztrál legfelsőbb bíróság: Elutasították a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó állításokat

Az ausztrál legfelsőbb bíróság szintén megvizsgálta és elutasította a „kereskedelmi jelleggel” kapcsolatos állításokat, amelyek a gyülekezeti tagok által a vallási szertartásokra és a lelkészi felszenteléshez szükséges képzésre adott adományokon alapulnak. A Legfelsőbb Bíróság elvetette ezeket az aggályokat, megjegyezve, hogy az egyház:

[K]önnyedén teljesítette a vallási jelleg bizonyításának terhét. Az a következtetés, hogy az egyház adómentességre jogosult vallási intézmény, vitathatatlan. 

– Church of the New Faith v. Commissioner of Payroll Tax (Vict.) 1983 154 CLR 120.

Számos jelentős vallás pénzbefizetéseket követel meg az „alapvető” vallási szolgáltatásokban való részvételhez

Az ellenkező állítások ellenére számos nagy vallás a központi vagy „alapvető” vallási szolgáltatásaikban való részvétel előfeltételeként pénzbefizetéseket követel meg:

  • A judaizmusban a zsinagógáknak meghatározott tagsági díja van, és a nagyszombati szertartásokon való részvétel meghatározott díj megfizetéséhez kötött.
  • Számos keresztény felekezet, köztük az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, a Hetednapi Adventisták, a Világ Pünkösdi Gyülekezetei és az Isten Világegyháza megköveteli a gyülekezeti tagoktól, hogy bruttó jövedelmük 10 százalékát tizedbe adják a vallási szertartásokon való részvételhez.
  • A katolikus egyházban általában a különleges célú vagy különleges szándékú szentmise celebrálásáért kell fizetni.
  • Az anglikán egyházban a házassági, temetési, búcsúztató és felszentelési szertartásokért meghatározott díjat kell fizetni.
  • A hinduk a pap által a templomban végzett szent szertartásokért (puják) fix díjat állapítanak meg. Ennek folyamatát egzakt tudománynak tekintik, amelyben a pap képzett. A hindu templomok árlistát adnak a különböző típusú pujákhoz.

Így a szcientológia pénzügyi hozzájárulási rendszere sok más vallás pénzügyi rendszeréhez hasonlítható. Ilyen körülmények között a szcientológia vallási szolgáltatásaiért tett adományokat pontosan ugyanúgy kell kezelni, mint más vallások esetében, mivel azok lényegüket tekintve nem különböznek más vallások híveinek abbéli adományaitól, hogy biztosítsák az istentiszteletekhez és hasonló vallási szertartásokhoz való hozzáférést a saját hitükben.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Szcientológia egyházak a számukra juttatott adományokat kizárólag vallási szolgálatok végzésére és kiterjedt jótékonysági tevékenységeik finanszírozására használják fel.

A szcientológia egyházak számtalan lehetőséget kínálnak a híveknek arra, hogy pénzbeli adományok nélkül is részt vehessenek vallási tevékenységekben. Az egyének maguk is alkalmazhatják a Szcientológiát, ha egyszerűen elolvassák az egyház által a világ könyvtáraiban hozzáférhetővé tett könyveket. Minden Szcientológia egyház kínál jótékonysági szellemi tanácsadást és egy Ingyenes Szcientológia Központot, amely adományok nélkül nyújt szolgáltatásokat. Ezenkívül ösztöndíjakat kínálnak azoknak, akik részt kívánnak venni a lelkészképzési szolgáltatásokon, valamint soha nem kérnek adományt a vasárnapi istentiszteleteken és más gyülekezeti összejöveteleken történő részvételért, beleértve a nemzetközi vallási eseményeket is.

A szcientológia egyházaknak szánt adományokat az egyház világszerte folytatott kiterjedt jótékonysági tevékenységeinek finanszírozására fordítja, beleértve a társadalom javítását, a társadalmi hanyatlás visszafordítását, a drogfüggőség megoldását, a fiatalok és az általános nyilvánosság emberi jogokkal kapcsolatos felvilágosítását, L. Ron Hubbard által írt világi erkölcsi kódex népszerűsítését, az írástudatlanság elleni küzdelmet, a katasztrófaelhárítást, a mentális egészségügy területén tapasztalható visszaélések megreformálását, a helyi közösségek jobbá tételét, valamint az oktatási módszerek fejlesztését célzó közösségi felvilágosító és segítő programokat.

  1. Regionális Bíróság Frankfurt/Main, 2/4 O 471/88. sz. ügy, 1989.
  2. Hamburgi Felsőbb Bíróság, ügyszám. 330 O 169/97, 1998.