Tévhitek
Rólunk

Get 24/7 access to a network of 20,000+ vetted doctors Available to help you via chat, phone, and video call! With specialists in over 150 categories, you’ll find a professional for your needs.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amt

Lorem ipsum dolor

Sea Organization: A Szcientológia Egyház vallási rendje

A Sea Organization (amelyre rendszerint Sea Orgként szoktak hivatkozni) a Szcientológia Egyház vallási rendje, és a legelhivatottabb szcientológusokból álló közösség – olyan egyénekből áll, akik életüket vallásuk önkéntes szolgálatának szentelték. A médiában elterjedtek bizonyos mítoszok a Sea Organization tagjainak életmódjáról. Ennek az írásnak az a célja, hogy ezeket a mítoszokat és téves adatokat eloszlassa.

A történelemben minden nagy világvallás magját a vallás céljainak megvalósítása iránt elkötelezett egyének csoportja alkotta. A szcientológiában ezek az egyének a Sea Organization néven ismert vallási rend tagjai. Noha viszonylag kevesen vannak, tagjai létfontosságú szerepet töltenek be a szcientológia vallás életében: biztosítják a vallási szolgáltatások elérhetőségét és az egyház terjeszkedését gyakorlatilag minden vonatkozásban. Más egyházak szerzetesrendjében szolgálatot teljesítő társaikhoz hasonlóan a Sea Organization tagjai is a legfontosabb és legbizalmibb pozíciókat töltik be a Szcientológia egyház hierarchiájában.

A Sea Organization a nevét 1967-es indulása idejéből kapta, amikor a Szcientológia alapítója, L. Ron Hubbard, azután, hogy lemondott nemzetközi ügyvezető igazgatói szerepéről, egy maroknyi veterán szcientológussal tengerre szállt, hogy folytassa a spirituális tudatosság és képesség felsőbb szintjeinek kutatását.

A Sea Organization első tagjai egy egymilliárd évre szóló fogadalmat öntöttek szavakba, hogy szimbolizálják a vallás iránti elkötelezettségüket halhatatlan szellemi lényekként. A szerződés egy szimbolikus dokumentum, amely más vallások és rendek elkötelezettségi fogadalmához hasonlóan arra szolgál, hogy jelezze az egyén örök elkötelezettségét a Szcientológia vallás céljai, hite és tanításai iránt. Ezt a hagyományt megőrizve, a szcientológia vallási rendjének új tagjai is ezt a fogadalmat írják alá. Ezzel kötelezik el magukat annak a célnak, hogy az L. Ron Hubbard által kifejlesztett vallási szolgáltatások teljes körű alkalmazása révén minden embernek elhozzák a szellemi szabadságot. A Sea Organization az emberiség boldogulása iránt érzett törődésből született – és a Sea Organization tagjai továbbra is ezzel a nézőponttal folytatják tevékenységüket.

Kezdetben a Sea Organization tagjai egy hajóflotta fedélzetén éltek és dolgoztak, melynek élén az Apollo zászlóshajó állt, amely egyben L. Ron Hubbard, a Sea Organization flottaparancsnokának otthona is volt. Ahogy a szcientológia tovább terjeszkedett, a Sea Organization tagjainak szerepe is bővült. Ma a Sea Organization tagjainak többsége a szárazföldön végez vallási szolgálatot, de a hagyományoknak megfelelően sokan még mindig tengerész egyenruhát viselnek, és mindegyikük tiszteletbeli ranggal és rendfokozattal rendelkezik.

A Sea Organization Freewinds nevű hajójának legénysége teljes egészében Sea Org-tagokból áll. A hajó a Flag Ship Service Organization (FSSO – Flag-hajó Szolgáltató Szervezet) otthona, ami egy vallási menedékhely, és a Szcientológia leghaladóbb szintű spirituális tanácsadását nyújtja. Az L. Ron Hubbard által a Sea Organization korai időszakában kifejlesztett képzési anyagokat használva a Freewinds rendelkezik a legjobb biztonsági és szolgálati múlttal a Karib-tengeren közlekedő hajók közül.


Magas szintű elkötelezettségüknek megfelelően a Sea Organization tagjai egyedülálló felelősséget viselnek a szcientológián belül. Ők az egyedüli szcientológusok, akiket a lelkészképzés és a szellemi tanácsadás haladó szintjeinek szolgáltatásával bíztak meg, és az egyetlenek, akik a szcientológia hierarchiájában a vezető egyházi pozíciókat betölthetik. Minden haladó Szcientológia-egyház és vezetőségszintű egyházi szervezet kizárólag a Sea Organization vallási rend tagjaiból áll. Bár a Sea Organization tagjai azon egyház igazgatóinak és tisztségviselőinek tartoznak felelősséggel, amelyben szolgálnak, a Sea Organization tagjaként a szolgálat alapvető követelménye a Szcientológia iránti örök elkötelezettség.

A Sea Organization bármely tagjának fő ismertetőjegyei a hozzáértés és a professzionális csapatmunka, függetlenül attól, hogy milyen sokrétű vagy kihívásokkal teli a kiadott feladat.

A Sea Organizationben betöltött pozíciók hasonlóak más vallási rendekhez. A Sea Organization tagjai élen járnak az egyház nagyszabású társadalmi küldetésében, beleértve ebbe a világ legnagyobb nem kormányzati drogfelvilágosító programját, a világ legnagyobb emberi jogi oktatási programját és még sok más olyan programot, amely sokak életére hatással van.

A Sea Organization tagjai nagyon is tisztában vannak az őket körülvevő világgal, mivel szolgálatuk az emberiség megsegítésére irányul. Nem kolostorban élnek, hanem nagyon is részei a társadalomnak, nem különülnek el tőle. Ma több ezer Sea Org-tag teljesít vallási szolgálatot. A vallás tevékenységének szinte minden területén megtalálhatók. Ők az operatőrök, rendezők, művészek, írók és tervezők, akik a vallás terjesztési és képzési anyagait készítik az egyház számára nemzetközi szinten. Ők az egyház vezető külső ügyekkel foglalkozó tagjai, akik folyamatosan érintkeznek a médiával és a kormányzati tisztviselőkkel. Ők a leghaladóbb szinten képzett auditorok (szellemi tanácsadók) a Szcientológiában. Az auditort úgy határozzuk meg, mint aki meghallgat, a latin audire szóból, amely azt jelenti, hallani vagy hallgatni. Az auditor a Szcientológia Egyház lelkésze vagy képzésben lévő lelkésze, aki nemcsak a leghaladóbb spirituális technológiát szolgáltatja, de a hierarchia felsőbb szintjein a vallás tanításaival kapcsolatos képzések tisztaságát is felügyeli. Az auditálás pedig a személyes spirituális tanácsadás egyedülálló formája, amely segít az embereknek ránézni saját létezésükre, és javítja az abbéli képességüket, hogy szembenézzenek azzal, kik ők, és hol vannak.

 

A Sea Orgban nem létezik hivatalosan meghatározott struktúra. Ehelyett tagjai az azokban az egyházi szervezetekben bevett szolgálati rangnak és fennhatóságnak vannak alávetve, amelyben szolgálnak. A Sea Organization melletti elkötelezettség teljesen önkéntes, és a vallás és céljai iránti odaadás jelképe.

Mivel ennek szentelik életüket, a Sea Organization tagjai – más szerzetesrendekhez hasonlóan – egész napos időbeosztásban végzik szolgálatukat, és közösségben élnek, ahol a szállást, étkezést, egyenruhát, orvosi és fogorvosi ellátást azok az egyházak biztosítják, amelyben épp szolgálnak. Napjaik egy részét a szellemi fejlődésnek (tanulás és auditálás) szentelik, egyébként pedig azzal a feladattal foglalkoznak, ami a Szcientológia célkitűzéseinek előmozdítása érdekében ki lett jelölve a számukra. A Sea Org fennállásának közel öt évtizede alatt elért eredményeik rendkívüliek, és a tagokat ennek megfelelően nagyszerű csapatszellem és az elért eredmények miatt érzett büszkeség jellemzi. Éppen ezért minden szcientológus nagy becsben tartja őket, és elismerik a fontos szerepet, amelyet abban játszanak, hogy a Szcientológia Egyház folyamatosan teljesítse vallási küldetését szerte a világon.

A Sea Organization tagjai elkötelezettek a Szcientológia céljainak – a vallás gyakorlása és terjesztése révén történő – elérése mellett: „Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra”. Ez egy olyan kihívás, amellyel lankadatlan elszántsággal és elhivatottsággal néznek szembe.

A Sea Organization a kezdetektől fogva egyedülálló és kompromisszumot nem ismerő csoport volt. Nagy hagyománya van rendbeni szolgáltatnak, hiszen a Sea Organization tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és a rend valamennyi tagját egyetlen pillanat alatt a világ másik felére tudják küldeni, hogy ott helyrehozzon dolgokat. A Sea Organization napi „rutinja” is szigorú és megerőltető, illetve kihívásokkal teli, kalandos és hálás. Valójában az elvárások olyan magasak, hogy a Sea Organization egy-egy tagjának elkötelezettsége gyakorlatilag abszolút mértékű. Ez az, amiért a Sea Organization akkora tiszteletet ébreszt a Szcientológia valláson belül.

Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a Sea Organization csak olyan egyénekből álljon, akiknek közösek a céljaik, és akik önzetlenül dolgoznak a szcientológia vallási céljainak elérése érdekében. A Sea Org elkötelezettsége csoportként az egyes tagok elkötelezettségének összessége.

A házasság és a gyermekvállalás kérdése a Sea Organizationben

Ellentétben bizonyos vallási rendekkel, amelyekben férfiak és nők cölibátusra tesznek fogadalmat, a Sea Organizationhöz tartozó férfiak és nők házasodhatnak. A gyermekvállalást pedig a Sea Organizationön kívül teszik.

A Sea Organization egy viszonylag új vallási rend, amelyet 1967-ben alapítottak, és 1975-ig tengerjáró hajókon működött, amelyek fedélzetén nem tartózkodtak kisgyermekek. Amikor a Sea Organization 1975-ben a szárazföldre költözött, nem volt tapasztalata gyerekekkel, de ahogy a tagoknak gyermekeik születtek, a rend biztosította számukra elhelyezésüket.

10 év gyermekgondozási tapasztalat után 1986-ra nyilvánvalóvá vált, hogy a Sea Organization tagjainak feladatai nem egyeztethetők össze a gyermekneveléssel.

Ennélfogva 1986 óta az az irányelv van érvényben, mely szerint a Sea Organization azon tagjai, akik gyermeket szeretnének vállalni, azt a Sea Organizationön kívül teszik meg. Ebben a tekintetben a Sea Organization nem különbözik más vallási rendektől.

Ez nem azt jelenti, hogy az egyén bármilyen módon ne lenne tagja többé az egyháznak. Az illető egyszerűen szcientológusként, hívőként továbbra is az egyház tagja marad, bármilyen karriert is válasszon, de a Sea Organizationben már nem folytatja tovább a vallási szolgálatot. Amint a gyermekek felnőnek, vagy olyan korba kerülnek, hogy ők maguk úgy dönthetnek, hogy csatlakoznak a vallási rendhez, a szülőket örömmel látják újra a Sea Orgban.

A Sea Organization azon tagjai számára, akiknek a vallási rend irányelveinek 1986-os megváltozása előtt gyerekeik születtek, iskolai létesítményeket építettek a gyermekek megfelelő oktatására és ellátására. Például a Nemzetközi Szcientológia Egyház több éven át két privát bentlakásos iskolát működtetett a Sea Organization tagjainak gyermekei számára a Riverside és Los Angeles megyékben. A Sea Organization hasonlóképpen oktatást biztosított a Sea Organization tagjainak gyermekei számára Floridában és New Yorkban, valamint a Sea Organization Egyesült Államokon kívüli létesítményeiben. Minden gyereket, aki ezekbe az iskolákba járt, a szülei külön kérésére küldtek oda.

Manapság, ha valaki, akinek gyerekei vannak, csatlakozni kíván a Sea Organizationhöz, akkor az illető gyerekeinek, miután elértek egy bizonyos korhatárt, meg kell felelniük a Sea Organizationbe, és saját döntésük szerint kell akarniuk csatlakozni a rendhez. A Sea Organization tagjainak alsó korhatára általában minden államban (pl. az Egyesült Államokban) vagy országban az a legalacsonyabb kor, amelytől egy személy törvényesen munkát vállalhat. A Szcientológia Egyház minden helyi törvényt betart. A Sea Organization kiskorú tagjai nem végezhetnek a törvény által nem megengedett feladatokat, illetve nem végezhetnek vallási szolgálatot a törvényben megengedettnél hosszabb ideig.

Kiskorúak önként csatlakozhatnak a Sea Organizationhöz, az egyik szülő vagy a szülők által jóváhagyott gyám beleegyezésével. Ha a kiskorú szülei nem tagjai a Sea Organizationnek, és a kiskorú a Sea Orgban van, akkor a kiskorúnak kell, hogy legyen egy kijelölt gyámja, akit a szülei jóváhagytak.

Az iskolai oktatást a Sea Organization létesítményeiben biztosítják a rend azon tagjai számára, akiknek még teljesíteniük kell valamilyen oktatási követelményt. A rend kiskorú tagjai azok, akik már elérték azt a korhatárt, amely lehetővé teszi számukra törvényesen a munkavállalást (általában 14–18 éves korban). Ahol a helyi törvények szabályozzák, hogy egy kiskorú hány órát dolgozhat, a napi időbeosztásukat ennek megfelelően módosítják. Minden jogi környezet más. Az iskolai oktatást a törvényben előírt óraszámban biztosítják.

A Sea Organization elhagyása

A Sea Organizationhöz való csatlakozás egy életre szóló elkötelezettség a vallási rend iránt. Azonban azok a tagok, akik úgy döntenek, hogy elhagyják a Sea Organizationt, ezt bármikor megtehetik. Az egyház arra kéri az egyéneket, hogy kövessenek bizonyos adminisztratív eljárásokat a távozásuk lezárása érdekében, mielőtt ténylegesen elhagynák a Sea Organizationt, beleértve a folyamatban lévő projektek átadását egy másik Sea Org tagnak, a vallási rend folyamatos működésének biztosítása érdekében.

A Sea Organization tagjaitól a legmagasabb etikai normák betartását várják el. A becsületességüktől és feddhetetlenségüktől függ a Szcientológia jövője. Mint minden vallási rendnél, a tagokat elbocsáthatják, amennyiben etikátlan magatartásuk és viselkedésük miatt nem felelnek meg ezeknek a magas követelményeknek. Ez az egyházi irányelvek megsértésétől a hivatalos minőségben elkövetett kötelességszegésig bármi lehet.

A kötelességszegés puszta ténye, például a személy kötelességeinek elhanyagolása vagy a hozzá nem értés nem adna okot az elbocsátásra. Ilyen esetekben az egyén vallási programokon keresztül lehetőséget kap viselkedése korrigálására és javítására. Másrészt a világi jellegű bűncselekmények, többek között a hivatalos vagy ügyvezetői hatalommal való visszaélés, vagy az egyházi pénzek hanyagságból, hozzá nem értésből fakadó pazarlása mindig alapot jelentenek az elbocsátásra.

A Sea Organization azon tagjának, aki úgy dönt, hogy a szerződése teljesítése előtt kilép, vagy akit elbocsátanak, mindig lehetősége van részt venni egy vallási programban, hogy hívőként továbbra is teljes körűen részt vehessen a Szcientológia életében és vallási szolgáltatásain. A jó kapcsolat helyreállítása magában foglal egy programot az egyén által esetlegesen okozott károk jóvátételére, amely magában foglalhat az egyháznak fizetett pénzügyi kártérítést is.

Következtetés

A Sea Organization tagjai alkotják a Szcientológia Egyház vallási rendjét. A Sea Organization tagjaiként ezek az egyének a szcientológia vallási küldetése előmozdításának szentelik életüket, és a vallás előmozdítása révén spirituális hivatásuk beteljesítésén dolgoznak Szcientológia egyházakban, rendekben és kapcsolódó csoportokban a világ 167 országában.