Tévhitek
Rólunk

Get 24/7 access to a network of 20,000+ vetted doctors Available to help you via chat, phone, and video call! With specialists in over 150 categories, you’ll find a professional for your needs.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amt

Lorem ipsum dolor

Ursula Caberta

Németországban a vallási kisebbségek jogai az elmúlt évtizedekben támadásoknak voltak kitéve, mely támadások az 1990-es években érték el a csúcspontjukat, ami miatt az USA kongresszusa és az USA Külügyminisztériuma is aggodalmát fejezte ki a létfontosságú emberi jogok ilyen megsértése miatt.

Ursula Caberta, a Hamburgi Belügyminisztérium hírhedt és mára már feloszlatott Szcientológia munkacsoportjának korábbi vezetője éveken át terjesztett gyűlöletbeszédet a szcientológusok ellen, és az egyik fő hajtóerő volt, aki gyűlöletet és diszkriminációt szított, illetve támogatta a szcientológusok illegális és hivatalos feketelistázását.

Caberta szégyenletes tevékenységei során, amelyekkel megfosztotta a szcientológusokat alapvető emberi jogaiktól, többek között olyan, visszataszító „szektaszűrőket” hozott létre és terjesztett, amelyek célja a szcientológusok feketelistázása és bojkottálása volt; szcientológus művészek koncertjeinek, művészeti kiállításainak és előadásainak bojkottálására biztatott; és gyűlöletet szított a szcientológusok, az egyházuk és a vallásuk ellen.

Caberta vallásellenes tevékenységét és gyűlöletbeszédét többször elítélték a bíróságokon és másutt is. 1994-ben a Hamburgi Állami Fellebbviteli Bíróság megtiltotta a Belügyminisztériumnak, hogy tovább terjesszen egy Caberta által kiadott szcientológiaellenes kiadványt. A Bíróság megállapította:

„A semlegesség és a tolerancia elvét az alperes megsértette azzal, hogy nem objektív véleményt nyilvánított a felperes tanításairól… A felperesnek a 4. cikkely (1) és (2) bekezdése szerinti alapjogának [a vallás-, illetve meggyőződésszabadsághoz való jog] alperes általi korlátozása jogellenes.”

Caberta felelős a „szektaszűrők” létrehozásáért és széles körű terjesztéséért. Ezek olyan visszataszító dokumentumok, amelyeket egyéneknek kényszer alatt alá kellett írniuk, hogy munkát kapjanak, vagy a munkájukat megtartsák, kijelentve, hogy nem kötődnek a Szcientológiához. Az USA Külügyminisztériuma az emberi jogokkal való visszaélésként ítélte el a „szektaszűrők” használatát.

2000-ben egy az Egyesült Államokban élő és dolgozó német szcientológus beperelte Cabertát, miután egy német cég egy szerződés tárgyalásakor bemutatta neki Caberta egyik „szektaszűrőjét”.
Elizabeth Jenkins bírónő az USA floridai Tampában működő szövetségi bíróságán elítélte Caberta diszkriminatív magatartását, szankcionálta őt az ilyen megkülönböztetést tiltó bírósági végzések be nem tartásáért, és a per során tanúsított magatartását „kitérőnek”, „antagonisztikusnak”, „nem együttműködőnek” és „vitára hajlamosnak” minősítette.

A Külügyminisztérium bírálta Cabertát az amerikai állampolgárokkal szembeni súlyos emberi jogi visszaélések miatt. Caberta az a „szektabiztos”, akire a Külügyminisztérium 2000-es emberi jogi jelentése hivatkozik, aki hamisan azt állította, hogy a Microsoft Windows 2000 tartalmaz egy „trójai falovat” vagy „hátsó ajtót”, amely lehetővé teszi a Szcientológiai Egyház számára, hogy információkat szerezzen a gyanútlan felhasználók rendszeréből.

A Microsoft engedélyezte, hogy a Német Szövetségi Informatikai Biztonsági Hivatal (BSI) megvizsgálja a szoftvert. A német kormány különböző vizsgálatokat végzett, és nem talált bizonyítékot Caberta gyűlöletbeszédének alátámasztására.

2002 júniusában Cabertát megbüntették, mert 75 000 dollárt fogadott el egy magánszemélytől, aki akkoriban az Egyesült Államokban szcientológiaellenes pereket finanszírozott. A német jog szerint egy kormányalkalmazott büntetőjogi felelősséggel tartozik, ha bármilyen „előnyt” fogad el egy hivatalos funkció végrehajtásáért valaki más nevében. Ez az incidens említést érdemelt az USA Külügyminisztérium Nemzetközi vallásszabadságról szóló 2003. decemberi jelentésében.

Elítélendő magatartása és az ellene hozott folyamatos ítéletek ellenére Caberta még egy évtizedig folytatta a Szcientológia elleni illegális vallásellenes keresztes hadjáratát.

2008. július 11-én a hamburgi közigazgatási bíróság újabb határozatot hozott, amelyben elmarasztalta Cabertát és Szcientológia munkacsoportját, mivel nem távolították el a „szektaszűrőt” az összes internetes oldalukról, ahogy azt a korábbi jogi határozatok megkövetelték. A Bíróság megállapította, hogy az, hogy Caberta továbbra is közzéteszi ezeket a „szűrőket”, annak ellenére, hogy a bíróság végzései szerint azok törvénytelenek és alkotmányellenesek voltak, helyrehozhatatlan károkat okozott a szcientológusok vallásszabadsághoz való alkotmányos jogának, és a Bíróság elítélte a „szűrők” további közzétételét.

Nem ez az első eset, hogy a német bíróságok megállapítják, hogy Caberta megsértette a német alkotmányt visszaélve a szcientológusok jogaival. 1998-ban a Hamburgi Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy elegendő ok állt fenn arra, hogy a Szcientológia Egyház „a német alkotmány megsértésével, az emberi jogi egyezmények megsértésével, az állami semlegesség megsértésével, hivatali visszaéléssel, az adatvédelmi törvények megsértésével és jogellenes bojkottfelhívásokkal” vádolja meg Cabertát.

2010 augusztusában Caberta hamburgi kormányzati „szektaellenes” Szcientológia-munkacsoportjának irodáját állítólag költségvetési okokból felszámolták. A később nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, hogy Caberta folyamatos vallásellenes tevékenysége kínossá vált a német kormányzó politikai párt számára, és olyan politikai tehertétellé, amellyel senki sem akart kapcsolatban lenni.

Forrás: STAND League