SZCIENTOLÓGIA: VALLÁSI JEGYEK

A TANULMÁNYRÓL

Mi a vallás? Honnan tudjuk – objektíven és szubjektíven –, hogy az, amikor ránézünk? Ebben az 1999-es cikkében Frank K. Flinn professzor a vallás három jegyét vagy jellemzőjét sorolja fel: az élet természetére vonatkozó meggyőződések vagy hitelvek; vallási gyakorlatok, beleértve a rituálékat és a viselkedési normákat; valamint a közösségi élet, amely ezekből a meggyőződésekből, hitelvekből és gyakorlatokból alakul ki. „E három jegy és a Szcientológia Egyházzal kapcsolatos saját kutatásaim alapján – írja Dr. Flinn – habozás nélkül kijelenthetem, hogy a Szcientológia Egyház valódi vallást képez. Rendelkezik a világon ismert vallások összes lényeges jegyével: 1. jól körülhatárolható meggyőződésrendszer, 2. amely vallási gyakorlatokban fejeződik ki (pozitív és negatív magatartási normák, vallási rítusok és ceremóniák, aktusok és szokások), és 3. amely a hívők tömegét azonosítható vallási közösségbe tömöríti, amely megkülönböztethető más vallási közösségektől.” Következtetésének alátámasztására Dr. Flinn megvizsgálja a vallásosság számos elemét, többek között A Szcientológia Egyház hitvallását, az Egyház írásbeli kánonját, az Egyház teológiáját, valamint hogy milyen helyen és milyen céllal folyik az auditálás néven ismert szellemi tanácsadás, illetve a képzés. Ma több mint 11 ezer egyházban, misszióban és kapcsolt csoportban nyújtanak Dianetika- és Szcientológia-szolgáltatásokat világszerte számos országban.

ÉLETRAJZ

Frank K. Flinn Ph. D. (meghalt 2015-ben) a vallástudományok nyugalmazott professzora volt a Washington Egyetemen (St. Louis, Missouri), ahol az új vallások, a katolicizmus, illetve az egyház-állam kapcsolat tanulmányozására szakosodott. Számos publikációja közül néhány: Interreligious Dialogue: Voice from a New Frontier (1998, edited with M. Darrol Bryant); Christology: The Center and the Periphery (1999); Religion in the Pacific Era (1999, edited with Tyler Hendricks); Encyclopedia of Catholicism (2007); és sok cikk a vallás tudományos vizsgálatáról, beleértve több írást a Szcientológia teológiájáról és gyakorlatairól. Dr. Flinn a Harvard Divinity Schoolban végzett, Ph. D.-jét speciális vallástudományokból pedig a University of St. Michael’s College-ban (Toronto School of Theology, Toronto, Ontario) szerezte. 1966-tól 1967-ig Fulbright ösztöndíjas volt a Heidelbergi Egyetemen (Németország), és több mint öt évtizedes pályafutása során számos egyetemen tanított, amelyek többek között: Boston College, Torontói Egyetem (Ontario), Newton College of the Sacred Heart és Maryville College. Dr. Flinn termékeny előadó és az Amerikai Vallásakadémia aktív tagja volt. Egyetemi oktatói pályafutása előtt tagja volt a római katolikus Kisebb Testvérek Rendjének (közismertebb nevükön ferencesek).