SZCIENTOLÓGIA – ÖSSZEHASONLÍTÁS A KELETI ÉS NYUGATI VALLÁSOKKAL

A TANULMÁNYRÓL

A Szcientológia új vallás, sőt ez volt a 20. században megjelent egyetlen nagy világvallás. Mindössze hatvan év alatt a Szcientológia az amerikai kiindulópontjairól szétterjedve gyökeret vert a világ minden részén – és immár szokásszerűen és rendszeresen nyílnak új egyházai. Ebben az 1996-os cikkében Per-Arne Berglie professzor összehasonlítja a Szcientológiát a keleti és nyugati vallásokkal. Dr. Berglie rámutat, hogy a Föld minden vallását újnak tekintették egykor, arra utalva, hogy az új és a régebbi vallások között talán csak az idő és a társadalmi elfogadottság jelenti a különbséget. Azután megvizsgálja a Szcientológia vallásos jellegének sokféle dimenzióját – például az auditálás és a képzés természetét, a tudatosságot egy Legfelsőbb Lénnyel kapcsolatban, a gazdag teológiát és megváltáshoz vezető utat, az etikai és erkölcsi tanításokat, az egyházi struktúrákat és magukat az egyedi egyházakat. Dr. Berglie arra a következtetésre jut, hogy bár „sok a hasonlóság a keleti vallásokkal, abban, ahogy az emberi természetre tekintenek, és ahogy a hitelveket kialakítják”, végső soron „a szerveződése és a vallási szolgáltatások jobban emlékeztetnek a nyugati kereszténységre”. „Továbbá – és ez még fontosabb – a Szcientológia teljesen vallásként jelenik meg, és ezért természetes azt a véleményt kifejezni, hogy egy olyan közösségben, amelyben van vallásszabadság, biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek kielégítik a vallásos hit követőinek és tagjainak az igényeit.” Valóban, a Szcientológia-egyházakon belül nyújtott vallási szolgáltatások elengedhetetlenek a híveik spirituális fejlődéséhez, és az egyházban mindig szívesen látják az odalátogatókat.

ÉLETRAJZ

Per-Arne Berglie Ph. D. vallástörténet-professzor a Stockholmi Egyetem Etnológia, Összehasonlító Vallástudomány és Gendertanulmányok Tanszékén. Kutatási területei közé tartozik a buddhizmus és a délkelet-ázsiai népi vallás, továbbá jelentős mennyiségű anyagot publikált ezekben a témákban svédül és angolul, többek között: Gudarna stiger ned: Rituell besatthet hos sherpas och tibetaner (Az istenek aláereszkednek: a serpák és a tibetiek rituális megszállottsága, 1983).