SZCIENTOLÓGIA: EGY IGAZI VALLÁS

A TANULMÁNYRÓL

Ebben az eredetileg 1999-ben publikált cikkében Dr. Urbano Alonso Galan felvázol – „objektív és tudományos nézőpontból” – négy aspektust, amely mutatja a Szcientológia gazdag és eredendően meglévő vallásos természetét: filozófia és hitelvek, rituálé, ökumenikus orientáció, valamint egy végső szándék vagy cél az üdvözülésre. Dr. Galan elemzése még erőteljesebb azáltal, hogy a Szcientológiát teológiai szempontból összeveti más vallási tradíciókkal, például a buddhizmussal, a hinduizmussal, a kereszténységgel, az iszlámmal és a judaizmussal. Végül arra a következtetésre jut: „Teológusi és filozófusi nézőpontomból, és miután írásain és gyakorlatain keresztül tanulmányoztam a Szcientológia vallást, határozottan meg tudom erősíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás. […] A Szcientológiának már a gyökerei (a buddhizmus és a Védák) rámutatnak arra, hogy az ember csak önmaga teljes ismeretén keresztül kezdheti megismerni és szeretni Istent.” Ezt a Szcientológia-auditálás és -képzés teszi lehetővé, amelynek segítségével az egyén nagyobb tudatosságot és bizonyosságot érhet el azzal kapcsolatban, hogy saját maga hol helyezkedik el az élet többi területéhez képest, amelyeket a szcientológusok nyolc dinamika néven ismernek. Ezek a dinamikák impulzusokat jelentenek a túlélés felé a következőre nézve: 1. a személy önmaga, 2. család, 3. csoportok, 4. faj, 5. életformák, 6. a fizikai univerzum, 7. szellemi univerzum, és 8. végtelen, amelyre általában Istenként vagy a Legfelsőbb Lényként utalnak.

ÉLETRAJZ

Urbano Alonso Galan Ph. D. Madridban (Spanyolország) dolgozott mint teológus és filozófus. Filozófiai doktorátusát és teológiai licenciátusát (cum laude) a Gergely Egyetemen és a Szent Bonaventura Püspöki Karon szerezte Rómában. A Vatikán által vezetett ökumenikus kongresszusokon elnökölt, és e minőségében együtt dolgozott XXIII. János pápával és VI. Pál pápával.