MILYEN MEGBÍZHATÓK A HITEHAGYOTTAK BESZÁMOLÓI AZ ÚJ VALLÁSI MOZGALMAKRÓL

A TANULMÁNYRÓL

Ebben az 1995-ös cikkében Lonnie D. Kliever professzor röviden áttekinti a hittagadás történetét különféle vallási tradíciókban, majd megvizsgálja az új vallási mozgalmak hitehagyottainak (korábbi tagjainak) megbízhatatlanságát. „Szakmai képzésem és tudományos kutatásaim alapján meggyőződésem – jelenti ki Dr. Kliever –, hogy a hitehagyottat nem kellene kritikátlanul elfogadni a tömegtájékoztatásban, a tudományos körökben, a jogrendszerben vagy a kormányszervek részéről megbízható információforrásként az új vallási mozgalmakkal kapcsolatban. A hitehagyottra mindig úgy kell tekinteni, mint aki hajlamos elfogult módon nyilatkozni a korábbi vallási kötődései és tevékenységei keretében vallott, illetve folytatott vallási meggyőződésekről és gyakorlatokról.” Ezenkívül megjegyzi, hogy a legtöbb hitehagyottnak nincs nyilvános panasza korábbi vallásával szemben, sőt lényegében viszonylag pozitívan gondol vissza a szerzett tapasztalataira. „Távozásuk – vonja le a következtetést – általában észrevétlen marad, mert a legtöbb ilyen személy pozitívnak értékeli a múltbeli tapasztalatát, és úgy tekint rá, hogy az spirituális fejlődésének egyik lépése volt.” „Ezzel ellentétben – írja –, van egy sokkal kisebb számú hitehagyott, akinek feltett szándéka, hogy hiteltelenítse, sőt lerombolja azt a vallási közösséget, amelynek korábban hűséges tagja volt. […] Nem kétséges, hogy az új vallásoknak ezek az elkötelezett és hajthatatlan ellenségei elferdített képet mutatnak az új vallásokról a közvélemény, a tudomány és a bíróságok számára, mert könnyen hozzáférhetők, és nagyon is készek korábbi vallási kötődéseik és tevékenységeik ellen vallani. Az ilyen hitehagyottak mindig olyan forgatókönyvet követnek, amely igazolja őket azzal, hogy a vallási csoportot teszi felelőssé a saját tetteikért. Valójában a különféle agymosási történeteket, amelyeket oly gyakran hoznak fel az új vallási mozgalmak ellen, a társadalomtudósok és a vallástörténészek már egyértelműen cáfolták, és megmutatták, hogy ez nem más, mint szándékos erőfeszítés arra, hogy a nem hagyományos vallások meggyőződéseit és gyakorlatait lejárassák a kormányzati szervek és a nagyközönség előtt. […] Röviden, az új vallásokból távozó hitehagyottak nem felelnek meg a szakértő tanúktól megkívánt személyes tárgyilagosság, szakmai kompetencia és tájékozott megértés követelményeinek.”

ÉLETRAJZ

Lonnie D. Kliever Ph. D. (1932–2004) a vallástudományok professzoraként és tanszékvezetőként dolgozott a Déli Metodista Egyetemen (Dallas, Texas). A Hardin-Simmons Egyetemen szerzett magna cum laude Bachelor of Arts diplomát pszichológiából (1955), a New York-i Union Teological Szemináriumon cum laude minősítéssel végzett Master of Divinityként (1959), és a Duke Egyetemen kapta meg a filozófia doktora címet vallásból és filozófiából (1963). Oktatóként is működött az El Pasó-i Texasi Egyetem Filozófia Tanszékén (1962–65), a San Antonió-i Trinity Egyetem Vallás Tanszékén (1965–69), illetve a kanadai Ontarióban a Windsori Egyetem Vallástudományok Tanszékén (1969–75). Több tucat cikket és számtalan könyvet írt a filozófiáról és a vallástudományról, amelyek többek között: Radical Christianity: The New Theologies in Perspective (1968); Shattered Spectrum: A Survey of Contemporary Theology (1981); The Terrible Meek: Religion and Revolution in Cross Cultural Perspective (1987); Dax’s Case: Essays in Medical Ethics and Human Meaning (1989); és H. Richard Niebuhr (1991). Dr. Kliever hosszú ideig volt elismert tagja az Egyetemi Oktatók Amerikai Szövetségének, az Amerikai Vallásakadémiának, a Tudományos Valláskutató Társaságnak, az Amerikai Teológiai Társaságnak, a Kanadai Valláskutató Társaságnak, a Kanadai Teológiai Társaságnak és a Valláskutatási Tanácsnak.