A SZCIENTOLÓGIA TÖRTÉNETI-MORFOLÓGIAI VONATKOZTATÁSI RENDSZERBEN

A TANULMÁNYRÓL

Ebben az 1983-as cikkében Dario Sabbatucci professzor a Szcientológia történetét és teológiáját morfológiai összefüggésbe helyezi a buddhizmussal, a kereszténységgel, a keresztény tudománnyal, a baháj hittel és a hinduizmussal. Ennek során Dr. Sabbatucci a figyelmét a Szcientológia hitelveire és rituális gyakorlataira fordítja. „Jelen beszámoló célja – magyarázza –, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy vajon történet- és vallástudományi szempontból a Szcientológiát minden viszonylatban vallásnak kell-e tekinteni. […] Befejezésként, a Szcientológiát az teszi vallásként elismerhetővé, hogy először is hasonlít más vallásokra (ahogy ebben a beszámolóban már megállapítottuk). Továbbá – különösen annak fényében, ahogy a Nyugaton különbséget tesznek a »világi« és a »vallási« jelenségek között – mindennek, amit a Szcientológiában mondanak vagy tesznek, csak úgy lehet – és kell, hogy legyen – értelme a mi kultúránkban, ha vallásként értelmezzük.”

ÉLETRAJZ

Dario Sabbatucci (1923–2004) vallástörténet-professzor volt a Római Egyetemen, ahol a közel-keleti és a mediterrán kultúra tanulmányozására szakosodott. Több mint két tucat olasz nyelvű könyv szerzője, amelyek többek között: Il mito di Acca Larentia (Acca Larentia mítosza, 1958); La storia delle religioni (A vallások története, 1985); és Monoteismo (Monoteizmus, 2001).