A SZCIENTOLÓGIA ÉS A VALLÁSRA JELENLEG HASZNÁLT DEFINÍCIÓK A TÁRSADALOM­TUDOMÁNYOKBAN

A TANULMÁNYRÓL

Ebben az eredetileg 1999-ben publikált cikkében Alejandro Frigerio professzor azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vallásnak számít-e a Szcientológia, és milyen értelemben, eközben áttekintve különböző jelenkori definíciókat, amelyek a társadalomtudományokban előfordulnak. Ahogy Dr. Frigerio kifejti, ezek lényegi, összehasonlító, funkcionális, analitikus és „emic” definíciók és kritériumok. „Az itt lefolytatott elemzés eredményeként megállapíthatjuk – fejtegeti –, hogy minden olyan perspektívából, amely a vallás kifejezés definíciójáról folyó jelenlegi eszmecsere részeként a társadalomtudományokban létezik, és amelyet jelen munkában áttekintettünk, a Szcientológia vallás.” A Szcientológia vallásos természete és jellemzői jól megmutatkoznak az Egyház teológiájában, gyakorlataiban és közösségi életében, illetve abban, ahogy maguk a szcientológusok megélik ezeket a mindennapi életükben.

ÉLETRAJZ

Alejandro Frigerio Ph. D. független kutatóként dolgozik a CONICET-ben (Nemzeti Tudományos és Műszaki Kutatási Tanács) az argentin Katolikus Egyetem Szociológiai Kutatóközpontjában, és a társadalmi antropológiai és politikai mesterképzési program professzora a FLACSO-n (Latin-Amerikai Társadalomtudományi Kar) Argentínában. Más egyetemi oktatói pozíciói mellett volt vendégprofesszor a Nemzeti Antropológiai és Történelmi Iskola Nemzeti Antropológiai és Történelmi Intézetében Mexikóvárosban. Dr. Frigerio sokat publikált spanyol nyelven a történelem és a vallás témakörében, beleértve a következőket: El Pentecostalismo en Argentina (A pünkösdizmus Argentínában 1994); El estudio científico de la religión a fines del siglo XX (A késő 20. századi vallás tudományos vizsgálata, 1994); és Argentinos e Brasileiros. Encontros, imagens, estereótipos (Argentinok és brazilok. Találkozások, képek, sztereotípiák, 2002).