TÁRSADALMI VÁLTOZÁS ÉS ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK

A TANULMÁNYRÓL

Ebben az eredetileg 1995-ben publikált cikkében Bryan Ronald Wilson azokat a társadalmi kihívásokat tekinti át, amelyekkel az új vallási mozgalmak néznek szembe, különösen az intolerancia problémáját. Ahogy egy új vallás idősebbé válik, jellemzően elfogadottabbá válik a társadalmon belül, mert kevésbé másnak vagy deviánsnak tekintik. A Szcientológia Egyház esetében Dr. Wilson elismeri, hogy „gyanút kelthet”, mert a teológiája, a gyakorlatai és a kultúrája néha szemben áll a nyugati társadalmak (jellemzően zsidó-keresztény) vallási formáival. Számos példát mutat be, beleértve azt a megerősítést, amely A Szcientológia Egyház hitvallásában szerepel, hogy az emberi lények alapvetően jók, nem pedig bűnösök vagy romlottak. „Egy sebesen változó világban, amelyben a társadalmi intézmények mind átalakulásban vannak, egyedül a vallásnak tulajdonítanak folytonos és elméletileg nem változó szerepet, feladatot és formát – írja Dr. Wilson. – A bizonyítékok mégis azt mutatják, hogy jelentős számú ember keres és talál új vallásgyakorlati mintákat és új elképzeléseket a vallási igazságról, hogy új spirituális kalandokba vágnak bele, és új típusú vallási szervezetekben vesznek részt.” A Szcientológia Egyház bizonyosan az ilyen új vallások egyike, amit bizonyít a példa nélküli terjeszkedése és híveinek beszámolói a Dianetika és a Szcientológia napi alapon megtapasztalt jótéteményeiről.

ÉLETRAJZ

Bryan Ronald Wilson Ph. D. (1926–2004) a szociológia címzetes docense volt az Oxfordi Egyetemen. 1963-tól 1993-ig az oxfordi All Souls College munkatársa volt, majd 1993-ban nyugalmazott munkatárssá választották. Több mint ötven éven át kutatta a kisebbségi vallási mozgalmakat Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Ghánában, Kenyában, Belgiumban, Japánban és más országokban. Dr. Wilson a szociológiai doktorátusát 1955-ben szerezte a London School of Economicsban, több tucat cikk szerzője volt, és több tucat könyvet írt, illetve szerkesztett, amelyek többek között: Sects and Society: The Sociology of Three Religious Groups in Britain (1961); Patterns of Sectarianism (edited, 1967); Religious Sects (1970, fordításban is megjelent franciául, németül, spanyolul, svédül és japánul); Magic and the Millennium (1973); Contemporary Transformations of Religion (1976, fordításban is megjelent olaszul és japánul); The Social Impact of the New Religious Movements (edited, 1981); Religion in Sociological Perspective (1982); The Social Dimensions of Sectarianism (1990); és A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain (1994). Kiadott munkáit 1984-ben az Oxfordi Egyetem a díszdoktori cím (D. Litt.) adományozásával ismerte el. 1992-ben a belga Leuveni Katolikus Egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. 1994-ben a Brit Akadémia tagjává választották.